Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa generacja czujników wilgotności opartych na sfunkcjonalizowanych materiałach grafenowych.

2021/41/N/ST5/01112

Słowa kluczowe:

zredukowany tlenek grafenu materiały pęczniejące sensory wilgotności

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_5: Materiały polimerowe
  • ST5_11: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Tomasz Chudziak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 209 169 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-20

Zakończenie projektu: 2025-01-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.