Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

DEEPER - Zmienność geochemiczna i mineralogiczna fauny kalcyfikującej wraz z gradientem stanu nasycenia wody węglanem wapnia jako klucz do zrozumienia wpływu zmiany klimatu na ekosystemy morskie

2021/40/C/ST10/00225

Słowa kluczowe:

kalcyt aragonit węglan wapnia biomineralizacja głębokość kompensacji fauna węglanowa bezkręgowce Nowa Zelandia zmiana klimatu dwutlenek węgla

Deskryptory:

  • ST10_4: Geochemia, biogeochemia
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_11: Oceanologia chemiczna i fizyczna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Piwoni-Piórewicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATINA 5 - ogłoszony 2020-12-15

Przyznana kwota: 949 198 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-15

Zakończenie projektu: 2024-10-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.