Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spektroskopia gamma na północny wschód od podwójnie magicznego jądra 78Ni - poszukiwanie radioaktywności neutronowej

2020/39/D/ST2/03510

Słowa kluczowe:

struktura jądra spektroskopia gamma stany izomeryczne radioaktywność neutronowa reakcje rozszczepienia proces r

Deskryptory:

  • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Łukasz Iskra 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 16 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 567 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-15

Zakończenie projektu: 2024-06-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.