Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Udoskonalenie przewodnictwa drukowanych ścieżek poprzez optymalizację procesu syntezy oraz właściwości fizykochemicznych nanocząstek metali.

2020/39/D/ST5/01937

Słowa kluczowe:

nanocząstki metali tusze i ścieżki przewodzące metody drukowania spiekanie termiczne drukowana elektronika

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Anna Pajor-Świerzy 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 16 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 030 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-18

Zakończenie projektu: 2024-06-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.