Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Recyrkulacja wody atlantyckiej w Cieśninie Fram i jej interakcje z systemem oceaniczno-klimatycznym

2020/39/B/ST10/01698

Słowa kluczowe:

Cieśnina Fram holocen paleoceanografia woda atlantycka XRF alkenony otwornice

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • ST10_6: Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna
  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Telesiński 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 765 916 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-12

Zakończenie projektu: 2024-07-11

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.