Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metatranskryptomiczna analiza aktywności bakterii wspomagających fitoremediację gleby skażonej węglowodorami ropopochodnymi.

2020/39/O/NZ9/00342

Słowa kluczowe:

transkryptomika bakterie wspomagające wzrost roślin fitoremediacja węglowodory ropopochodne PGPR

Deskryptory:

  • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
  • NZ9_10: Bioremediacja
  • NZ9_8: Mikrobiologia środowiskowa

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Tomasz Płociniczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 540 736 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-02

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.