Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czechosłowacko-polskie Sieci Akademickie podczas Zimnej Wojny między wielką polityką i strategiami indywidualnymi

2020/39/I/HS3/03589

Słowa kluczowe:

historia nauki transfer wiedzy kontakty bilateralne czescy naukowcy polscy naukowcy pokolenia zimna wojna Europa Środkowa

Deskryptory:

  • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomáš Pavlíček 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS LAP 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 774 175 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-12-15

Zakończenie projektu: 2024-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.