Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Mikrowietrzenie i charakterystyki spektralne powierzchni skalnych na przedpolach lodowców

2020/39/O/ST10/01068

Słowa kluczowe:

przedpola lodowców wietrzenie charakterystyki spektralne minerałów mała epoka lodowa

Deskryptory:

  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Dąbski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 482 102 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-08

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.