Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zależność pomiędzy mechanizmem nukleacji a własnościami mechanicznymi w cienkich warstwach miedzi osadzanych technikami ALD/MLD na podłożach polimerowych z gradientem na granicy międzyfazowej

2020/39/I/ST5/03561

Słowa kluczowe:

mechanizm nukleacji wytwarzanie cienkich warstw osadzanie warstw atomowych ALD osadzanie warstw molekularnych MLD warstwy metali spektroskopia rentgenowska analiza synchrotronowa in-situ wzrostu warstw własności mechaniczne adhezja odporność na spękania

Deskryptory:

  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST3_1: Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marcin Sikora 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS LAP 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 553 060 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-12-01

Zakończenie projektu: 2025-11-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.