Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Czynniki leksykalne wyjaśniające popularność wyrazów w angielskim słowniku Wiktionary

2020/39/B/HS2/00923

Słowa kluczowe:

słownik korpus częstość leksykalna konsultacja słownikowa

Deskryptory:

  • HS2_4: Bibliologia i informatologia
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Robert Lew 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 255 848 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-11

Zakończenie projektu: 2024-06-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.