Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Logiczno-filozoficzne podstawy geometrii i topologii

2020/39/B/HS1/00216

Słowa kluczowe:

logika logika geometrii podstawy geometrii podstawy topologii geometria bezpunktowa topologia bezpunktowa algebry Boole'a z relacją połączenia logika modalna mereologia filozofia geometrii filozofia topologii

Deskryptory:

  • ST1_1: Logika i podstawy matematyki
  • HS1_4: Logika, metodologia nauk, filozofia nauki
  • HS1_2: Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Gruszczyński 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 904 264 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-07

Zakończenie projektu: 2025-07-06

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.