Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania in-situ relaksacji plastycznej warstw buforowych InGaN w celu zwiększenia limitów zawartości indu w azotkowych warstwach epitaksjalnych

2020/39/I/ST5/03379

Słowa kluczowe:

podłoża InGaN procesy relaksacji naprężeń in-situ transmisyjna mikroskopia elektronowa in-situ dyfrakcja promieni rentgenowskich kinetyka dyslokacji warstwy InGaN o dużej zawartości indu

Deskryptory:

  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Julita Smalc-Koziorowska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS LAP 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 991 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-12-07

Zakończenie projektu: 2024-12-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.