Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ucieleśniona religia (embodied religion) świeckich chrześcijan w późnoantycznym Egipcie

2020/39/D/HS1/00207

Słowa kluczowe:

Egipt późnoantyczny literatura koptyjska chrześcijanie świeccy

Deskryptory:

  • HS1_9: Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze
  • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Piwowarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 16 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 293 676 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-09-30

Zakończenie projektu: 2024-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.