Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Inżynieria fazy krystalicznej złożonych układów tlenków Ln3+-M3+-O2- (Ln=Lu, Y, Gd, Tb; M=Al, Ga, Sc) domieszkowanych jonami ziem rzadkich w modelowaniu właściwości luminescencyjnych, scyntylacyjnych i fotokonwersyjnych

2020/39/D/ST3/02711

Słowa kluczowe:

Monokryształ Fazy perowskitu i granatu Kompozyt eutektyczny Przejście fazowe Wzrost kryształów ze stopu Metoda mikro-wyciągania Metoda Czochralskiego Warstwa monokrystaliczny Metoda epitaksji z fazy ciekłej Luminescencja Scyntylator Fotokonwersja Dioda światła białego

Deskryptory:

  • ST3_9: Oddziaływania materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.
  • ST3_1: Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
  • ST3_5: Fizyczne własności półprzewodników i izolatorów

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karol Bartosiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 16 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 004 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-23

Zakończenie projektu: 2024-06-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.