Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zmian klimatu oraz budowy zbiorników zaporowych na formowanie się pokrywy lodowej na rzekach karpackich

2020/39/O/ST10/00652

Słowa kluczowe:

pokrywa lodowa rzeki zmiany klimatu zbiorniki zaporowe Polskie Karpaty

Deskryptory:

  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
  • ST10_7: Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Łukasz Wiejaczka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 434 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-07

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.