Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Funkcjonalne warstwy i nanostruktury otrzymywane przy pomocy epitaksji z wiązek molekularnych wspomaganej zewnętrznymi czynnikami

2020/39/B/ST5/01838

Słowa kluczowe:

Epitaksja spintronika magnetyt hematyt polaryzacja wymienna prostopadła anizotropia magnetyczna

Deskryptory:

  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Korecki 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 290 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-08

Zakończenie projektu: 2024-06-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.