Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Beztłowe poszukiwania podwójnego bezneutrinowego rozpadu beta w eksperymencie LEGEND

2020/37/B/ST2/03905

Słowa kluczowe:

Podwójny bezneutrinowy rozpad beta neutrino Majorany badania niskotłowe redukcja tła scyntylacje argonu wzbogacone detektory germanowe.

Deskryptory:

  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
  • ST2_4: Astrofizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Grzegorz Zuzel 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 2 591 108 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2024-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.