Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ udziału Skarbu Państwa w sektorze bankowym na ryzyko systemowe oraz możliwości stosowania mechanizmu resolution

2020/37/N/HS4/03761

Słowa kluczowe:

bank stabilność finansowa ryzyko systemowe restrukturyzacja uporządkowana likwidacja struktura własnościowa

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_6: Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
  • HS4_7: Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kamil Klupa 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 118 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-26

Zakończenie projektu: 2023-01-25

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.