Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie hybrydowych procesów Gibbsa do prognozowania lokalizacji przedsiębiorstw

2020/37/N/HS4/02061

Słowa kluczowe:

ekonometria przestrzenna modele dla danych punktowych procesy Gibbsa lokalizacja przedsiębiorstw

Deskryptory:

  • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne
  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna
  • HS4_15: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Kateryna Zabarina 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 63 929 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-03-01

Zakończenie projektu: 2023-02-28

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.