Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ zdarzeń ekstremalnych (susze i pożary) na rolę ekosystemów bagiennych umiarkowanych szerokości geograficznych w bilansie gazów cieplarnianych – wieloletnie badania metodą kowariancji wirów w Biebrzańskim Parku Narodowym

2020/37/B/ST10/01219

Słowa kluczowe:

zmiany klimatyczne obszary bagienne strumienie turbulencyjne C02 i Ch4

Deskryptory:

  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Fortuniak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 1 043 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2025-01-31

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.