Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Termometria luminescencyjna - przekraczanie granic zakresu działania

2020/37/N/ST5/02507

Słowa kluczowe:

termometria luminescencyjna termometry ratiometryczne wygaszanie temperaturowe luminescencji

Deskryptory:

  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST5_11: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Małgorzata Sójka 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 69 996 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-19

Zakończenie projektu: 2022-01-18

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.