Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Instytucjonalne zmiany użytkowania przestrzeni na obszarach niezurbanizowanych w Polsce

2020/37/N/HS4/02591

Słowa kluczowe:

samorząd terytorialny użytkowanie terenu rynek polityczny

Deskryptory:

  • HS4_15: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
  • HS5_6: Teoria polityki i myśl polityczna
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Justyna Ślawska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 123 997 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-11

Zakończenie projektu: 2024-01-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.