Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wykorzystanie czasowo - rozdzielczej spektroskopii rentgenowskiej do wyznaczenia rozkładów energetycznych ładunków po wzbudzeniu plazmonowym w metalicznych nanocząstkach

2020/37/B/ST3/00555

Słowa kluczowe:

Zlokalizowany powierzchniowy rezonans plazmonowy dynamika ładunków metaliczne nanocząstki układy hybrydowe elektronowa struktura nanomateriałów powierzchni i złącz metody spektroskopii rentgenowskiej

Deskryptory:

  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
  • ST3_9: Oddziaływania materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.
  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jakub Szlachetko 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 1 629 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-15

Zakończenie projektu: 2025-01-14

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.