Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowa rola białka STAT1 w ogólnej oraz tkankowo-specyficznej odpowiedzi transkrypcyjnej komórek VSMC oraz MQ odzwierciedlająca początek oraz rozwój choroby miażdżycowej

2020/37/B/NZ6/01080

Słowa kluczowe:

interferon gamma STAT1 czynniki transkrypcyjne determinujące specyficzność tkankową transkrypcja specyficzna komórkowo miażdżyca

Deskryptory:

  • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ5_4: Patogeneza chorób zwierząt

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Johannes (Hans) Bluijssen (Bluyssen) 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 1 990 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-02-01

Zakończenie projektu: 2024-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.