Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Strategie zachowania i transmisji języka mniejszościowego w mieszanych językowo górnołużycko-niemieckich rodzinach na Górnych Łużycach w Niemczech

2020/37/N/HS2/01444

Słowa kluczowe:

rodzinna polityka językowa transmisja języka mniejszościowego górnołużycki praktyki językowe ideologie językowe postawy wobec języka

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych
  • HS2_7: Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Sara Mitschke 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 108 001 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-14

Zakończenie projektu: 2023-01-13

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.