Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe aspekty mechanizmu wirulencji HopBF1- bakteryjnego efektora, którego działanie nakierowane jest na białko HSP90 gospodarza

2020/37/B/NZ1/03603

Słowa kluczowe:

Pseudomonas syringae HopBF1 HSP90 miRNA siRNA Argonaute

Deskryptory:

  • NZ1_1: Biologia molekularna
  • NZ3_1: Biologia komórki
  • NZ1_10: Biologia drobnoustrojów

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Krzymowska 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 2 131 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-03-15

Zakończenie projektu: 2025-03-14

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.