Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Społeczna geneza przemocy antyżydowskiej. Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku (1864-1914)

2020/37/B/HS3/00554

Słowa kluczowe:

historia Żydów historia przemocy historia społeczna historia Królestwa Polskiego

Deskryptory:

  • HS3_2: Historia społeczna
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Artur Markowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 473 524 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-22

Zakończenie projektu: 2025-01-21

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.