Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Jak inwazja robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.), czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) i dębu czerwonego (Quercus rubra L.) wpływa na zbiorowiska grzybów glebowych w rodzimych lasach w Europie?

2020/37/N/NZ8/01403

Słowa kluczowe:

różnorodność grzybów ektomykoryza grzyby saprotroficzne inwazyjne gatunki drzew naturalne odnowienia eksperyment donicowy dąb szypułkowy sosna zwyczajna

Deskryptory:

  • NZ8_2: Ekologia
  • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Robin Wilgan 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 209 988 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-03-01

Zakończenie projektu: 2024-02-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.