Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Majątki templariuszy we Francji w okresie upadku zakonu (1307-1318)

2020/37/B/HS3/00329

Słowa kluczowe:

templariusze zakony rycerskie Francja

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Satora 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 19 - ogłoszony 2020-03-16

Przyznana kwota: 207 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-01-11

Zakończenie projektu: 2024-01-10

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.