Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Materiały hybrydowe bazujące na kowalencyjnych i metaloorganicznych szkieletach (MOF/COF) jako wysokowydajne superkondesatory

2020/36/C/ST5/00247

Słowa kluczowe:

szkielety metaloorganiczne kowalencyjne szkielety organiczne materiały hybrydowe superkondensatory

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_7: Kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne itp.
  • ST5_6: Materiały porowate, ceramiczne, szkła

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Dawid Pakulski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATINA 4 - ogłoszony 2019-12-16

Przyznana kwota: 768 864 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-09-25

Zakończenie projektu: 2023-09-24

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.