Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modyfikacja właściwości chemicznych i optycznych półprzeowdnikowych SWCNT za pomocą cykloaddycji [2+1] nitrenów.

2019/35/N/ST5/04059

Słowa kluczowe:

półprzewodnikowe jednościenne nanorurki węglowe fluorescencja cykloaddycja [2+1] nitreny reakcje termiczne reakcje fotochemiczne

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mateusz Tomczyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 18 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 138 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-11-30

Zakończenie projektu: 2022-11-29

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.