Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sekularyzacja i literatura. Elity intelektualne w Bułgarii wobec problemu religii (1892-1944)

2019/35/D/HS2/00544

Słowa kluczowe:

sekularyzacja literatura literaturoznawstwo nowoczesność kultura Bułgaria religia historia intelektualna historia idei

Deskryptory:

  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa
  • HS2_14: Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
  • HS1_10: Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Ewelina Drzewiecka 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 15 - ogłoszony 2019-09-16

Przyznana kwota: 152 119 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-11-23

Zakończenie projektu: 2023-11-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.