Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania losu zaawansowanych nośników polimerowych in vitro i formowania się korony białkowej na ich powierzchni

2019/33/B/ST5/01495

Słowa kluczowe:

In-vitro nanonośniki nanomateriały nanocząstki fosforany poliamin

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_9: Biomateriały, materiały biozgodne
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sergio Enrique Moya 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 1 638 220 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-27

Zakończenie projektu: 2023-02-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.