Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Właściwości elektryczne i aktywność katalityczna względem reakcji redoks par I-/I3- hierarchicznych nanostruktur węglowych z nowym katalizatorem bimetalicznym Ni-Co

2019/33/N/ST5/02500

Słowa kluczowe:

nanokompozyty hierarchiczne elektroprzędzone nanowłókna węglowe nanorurki węglowe elektroprzędzenie chemiczne osadzanie z fazy gazowej właściwości elektryczne transport nośników ładunku aktywność katalityczna reakcja redoks I-/I3- właściwości strukturalne

Deskryptory:

  • ST5_010: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_001: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_012: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marcel Zambrzycki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 139 540 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-20

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.