Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Co powoduje, że Leptospira spp. jest patogenna? Analiza porównawcza genomów i transkryptomów dwóch gatunków Leptospira interrogans i borgpetersenii w warunkach in vitro i in vivo przy użyciu owcy jako modelu zwierzęcego.

2019/33/B/NZ9/02159

Słowa kluczowe:

Leptospira transkryptom sekwencjonowanie patogenność owce

Deskryptory:

  • NZ9_13: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Zbigniew Arent 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 618 488 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-27

Zakończenie projektu: 2022-02-26

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.