Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzenne aspekty zarządzania przewietrzaniem miasta i monitorowania jakości powietrza: zintegrowana metoda oceny. Studia przypadku Gdańska, Poznania i Warszawy

2019/33/N/HS4/00978

Słowa kluczowe:

planowanie urbanistyczne gospodarka przestrzenna przewietrzanie miasta monitorowanie jakości powietrza narzędzia GIS modelowanie parametryczne symulacje CFD

Deskryptory:

  • HS4_15: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
  • ST8_10: Zagadnienia techniczne i technologiczne w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Joanna Badach 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 128 378 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-05

Zakończenie projektu: 2022-02-04

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.