Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie hybrydowych systemów sztucznej inteligencji w automatycznych modelach wyceny (AVM) na ograniczonych rynkach nieruchomości przy niewystarczających zbiorach danych.

2019/33/B/HS4/00072

Słowa kluczowe:

niewystarczające/rozmyte dane ograniczone rynki nieruchomości Automatyczne Modele Wyceny sztuczna inteligencja eksploracja danych uczenie maszynowe systemy wspierające ekspertów nieruchomości bariery w wycenie nieruchomości.

Deskryptory:

  • HS4_15: Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
  • HS4_14: Geografia społeczno-ekonomiczna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Małgorzata Renigier-Biłozor 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 489 120 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-03-02

Zakończenie projektu: 2023-03-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.