Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe organiczne i hybrydowe (organiczno-nieorganiczne) materiały i nanomateriały elektroaktywne o kontrolowanych właściwościach elektronowych, magnetycznych i optycznych

2019/33/B/ST5/00582

Słowa kluczowe:

półprzewodniki organiczne wysokospinowe polimery organiczne hybrydy nieorganiczno-organiczne związki donorowo-akceptorowe elektrochemia spektroelektrochemia organiczna elektronika organiczna spintronika

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Adam Proń 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 17 - ogłoszony 2019-03-15

Przyznana kwota: 980 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-02-06

Zakończenie projektu: 2023-02-05

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.