Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Publikowanie rezultatów badań w międzynarodowych angielskojęzycznych czasopismach naukowych: wyzwania i umiejętności angielskojęzycznego pisania akademickiego polskich naukowców w humanistyce i naukach społecznych na wczesnym etapie kariery

2019/32/C/HS2/00066

Słowa kluczowe:

pisanie akademickie komunikacja naukowa spejalistyczny język angielski

Deskryptory:

  • HS2_5: Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
  • HS2_7: Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Swatek 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATINA 3 - ogłoszony 2018-12-14

Przyznana kwota: 614 392 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2020-04-01

Zakończenie projektu: 2023-03-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.