Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Równowagi Nasha i rozwiązania optymalne w sensie Pareto w dynamicznych reprezentacjach wspólnych zasobów

2019/32/T/HS4/00111

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
  • HS4_5: Zasoby i rozwój zrównoważony
  • HS4_8: Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Pająk 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: ETIUDA 7 - ogłoszony 2018-12-14

Przyznana kwota: 109 568 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-09-12

Zakończenie projektu: 2020-09-30

Planowany czas trwania projektu: 12 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.