Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe kompozyty smektytów z nanocząstkami TiO2 otrzymanymi metodą odwróconej mikroemulsji do zastosowań fotokatalitycznych

2018/31/B/ST5/03292

Słowa kluczowe:

smektyt montmorillonit Laponit kompozyt nanocząstki TiO2 fotokataliza

Deskryptory:

 • ST5_6: Materiały porowate
 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Ewa Serwicka-Bahranowska 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 751 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-22

Zakończenie projektu: 2024-01-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Titania-Clay Mineral Composites for Environmental Catalysis and Photocatalysis IF: 4,399
  Autorzy:
  E.M. Serwicka
  Czasopismo:
  Catalysts (rok: 2021, tom: 11, strony: 1087), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi: