Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie papieru i innych włóknistych materiałów jako mikro/nanomatryc do osadzania warstw polimerów wdrukowanych molekularnie o rozwiniętej powierzchni na powierzchni elektrod

2018/31/D/ST5/02890

Słowa kluczowe:

Polimery wdrukowane molekularnie rozwinęcie powierzchni chemosensory politiofen

Deskryptory:

 • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów
 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Cieplak 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 14 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 549 720 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-10-02

Zakończenie projektu: 2023-10-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Selective Impedimetric Chemosensing of Carcinogenic Heterocyclic Aromatic Amine in Pork by dsDNA-Mimicking Molecularly Imprinted Polymer Film-Coated Electrodes IF: 5,279
  Autorzy:
  Viknasvarri Ayerdurai, Alvaro Garcia-Cruz, Joanna Piechowska, Maciej Cieplak, Paweł Borowicz, Krzysztof R. Noworyta, Grzegorz Spolnik, Witold Danikiewicz, Wojciech Lisowski, Agnieszka Pietrzyk-Le, Francis D'Souza, Wlodzinierz Kutner, and Piyush Sindhu Sharma
  Czasopismo:
  Journal of Agricultural and Food Chemistry (rok: 2021, tom: 69, strony: 14689−14698), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jafc.1c05084 - link do publikacji