Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Od pojedynczej cząsteczki do inteligentnego materiału - zrozumienie tworzenia się i właściwości kompleksów polipeptydów

2018/31/D/ST5/01866

Słowa kluczowe:

polipeptydy kompleksy polielektrolitów dynamika molekularna

Deskryptory:

 • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Batys 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 14 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 797 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-06-18

Zakończenie projektu: 2023-06-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Relaxation Times of Solid-like Polyelectrolyte Complexes of Varying pH and Water Content IF: 5,985
  Autorzy:
  Suvesh M. Lalwani, Piotr Batys, Maria Sammalkorpi, and Jodie L. Lutkenhaus
  Czasopismo:
  Macromolecules (rok: 2021, tom: 54, strony: 7765-7776), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.macromol.1c00940 - link do publikacji
 2. Analyzing the weak dimerization of a cellulose binding module by analytical ultracentrifugation IF: 5,162
  Autorzy:
  Dmitrii Fedorov, Piotr Batys, David B.Hayes, Maria Sammalkorpi, Markus B.Linder
  Czasopismo:
  International Journal of Biological Macromolecules (rok: 2020, tom: 163, strony: 1995-2004), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijbiomac.2020.09.054 - link do publikacji
 3. Fourier transform infrared spectroscopy investigation of water microenvironments in polyelectrolyte multilayers at varying temperatures IF: 3,14
  Autorzy:
  Chikaodinaka I. Eneh, Matthew J. Bolen, Pilar C. Suarez-Martinez, Adam L. Bachmann, Tawanda J. Zimudzi, Michael A. Hickner, Piotr Batys, Maria Sammalkorpi, Jodie L. Lutkenhaus
  Czasopismo:
  Soft Matter (rok: 2020, tom: 16, strony: 2291-2300), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C9SM02478F - link do publikacji
 4. Myoglobin molecule charging in electrolyte solutions IF: 3,43
  Autorzy:
  Piotr Batys, Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2020, tom: 22, strony: 26764-26775), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0CP03771K - link do publikacji
 5. pH-Induced Changes in Polypeptide Conformation: Force-Field Comparison with Experimental Validation IF: 2,857
  Autorzy:
  Piotr Batys, Maria Morga, Piotr Bonarek, Maria Sammalkorpi
  Czasopismo:
  The Journal of Physical Chemistry B (rok: 2020, tom: 124, strony: 2961–2972), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcb.0c01475 - link do publikacji
 6. Effect of ethanol and urea as solvent additives on PSS-PDADMA polyelectrolyte complexation IF: 5,985
  Autorzy:
  Mohammad Khavani, Piotr Batys, Suvesh M. Lalwani, Chikaodinaka I. Eneh, Anna Leino, Jodie L. Lutkenhaus, and Maria Sammalkorpi
  Czasopismo:
  Macromolecules , Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Złożona