Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowoczesne luminofory krystaliczne akumulujące energię promieniowania na bazie ortoglinianu itru dla dozymetrii promieniowania jonizującego w oparciu o optycznie stymulowaną luminescencję

2018/31/B/ST8/00774

Słowa kluczowe:

luminofory krystaliczne akumulujące energię promieniowania optycznie stymulowana luminescencja dozymetria promieniowania jonizującego

Deskryptory:

 • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Yaroslav Zhydachevskyy 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 1 128 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-24

Zakończenie projektu: 2023-07-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 1. Multimodal non-contact luminescence thermometry with Cr-doped oxides IF: 3,031
  Autorzy:
  V.B. Mykhaylyk, H. Kraus, Y. Zhydachevskyy, V. Tsiumra, A. Luchechko, A. Wagner, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Sensors (rok: 2020, tom: 20, strony: 5259), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/s20185259 - link do publikacji
 2. Origin of luminescence in Bi3+ - doped lanthanide niobates IF: 5,316
  Autorzy:
  M. Baran, K.N. Belikov, A. Kissabekova, A. Krasnikov, A. Lushchik, E. Mihokova, V. Tsiumra, L. Vasylechko, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskyy
  Czasopismo:
  J. Alloys Compd. (rok: 2021, tom: 859, strony: 157800), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jallcom.2020.157800 - link do publikacji
 3. Sol-gel combustion synthesis, crystal structure and luminescence of Cr3+ and Mn4+ ions in nanocrystalline SrAl4O7 IF: 2,662
  Autorzy:
  V. Stadnik, V. Hreb, A. Luchechko, Ya. Zhydachevskyy, A. Suchocki, L. Vasylechko
  Czasopismo:
  Inorganics (rok: 2021, tom: 9, strony: 89), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/inorganics9120089 - link do publikacji
 4. Band Gap Engineering and Trap Depths of Intrinsic Point Defects in RAlO3 (R = Y, La, Gd, Yb, Lu) Perovskites IF: 4,126
  Autorzy:
  Ya. Zhydachevskyy, Yu. Hizhnyi, S.G. Nedilko, I. Kudryavtseva, V. Pankratov, V. Stasiv, L. Vasylechko, D. Sugak, A. Lushchik, M. Berkowski, A. Suchocki, N. Klyui
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2021, tom: 125, strony: 26698-26710), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.1c06573 - link do publikacji
 5. Luminescence spectroscopy and origin of luminescence centers in Bi-doped materials IF: 2,144
  Autorzy:
  A. Krasnikov, E. Mihokova, M. Nikl, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskyy
  Czasopismo:
  Crystals (rok: 2020, tom: 10, strony: 208), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/cryst10030208 - link do publikacji
 6. Mn2+ luminescence in Gd(Zn,Mg)B5O10 pentaborate under high pressure IF: 4,052
  Autorzy:
  L.-I. Bulyk, L. Vasylechko, V.B. Mikhaylyk, C. Tang, Ya. Zhydachevskyy, Y.A. Hizhnyi, S.G. Nedilko, N.I. Klyui, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Dalton Transactions (rok: 2020, tom: 49, strony: 14268), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D0DT01851A - link do publikacji
 7. Photostimulated defect creation processes in the undoped and Bi3+-doped Ca3Ga2Ge3O12 garnets IF: 1,761
  Autorzy:
  A. Krasnikov, V. Tsiumra, L. Vasylechko, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskyy
  Czasopismo:
  Phys. Status Solidi B (rok: 2021, tom: 258, strony: 2100080), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pssb.202100080 - link do publikacji
 8. EPR and Optical Studies of Thermoluminescence Processes in Mn doped YAlO3 Single Crystals IF: 4,126
  Autorzy:
  H. Przybylińska, Ya. Zhydachevskyy, A. Grochot, A. Wołoś, V. Stasiv, M. Glowacki, A. Kaminska, S. Ubizskii, M. Berkowski
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. C (rok: 2022, tom: 126, strony: 743-753), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.jpcc.1c08997 - link do publikacji
 9. Luminescence spectroscopy of Cr3+ ions in bulk single crystalline β-Ga2O3 IF: 2,829
  Autorzy:
  A. Luchechko, V. Vasyltsiv, Ya. Zhydachevskyy, M. Kushlyk, S. Ubizskii, A. Suchocki
  Czasopismo:
  J. Phys. D: Appl. Phys. (rok: 2020, tom: 53, strony: 354001 (8pp)), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6463/ab8c7d - link do publikacji
 10. Photoluminescence of the undoped and Bi3+ - doped Ca3Ga2Ge3O12 garnets IF: 3,599
  Autorzy:
  A. Krasnikov, A. Suchocki, V. Tsiumra, L. Vasylechko, L. Wachnicki, S. Zazubovich, Ya. Zhydachevskyy
  Czasopismo:
  J. Lumin. (rok: 2021, tom: 235, strony: 118065), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2021.118065 - link do publikacji
 11. Correlation between electrical conductivity and luminescence properties in β-Ga2O3:Cr3+ and β-Ga2O3:Cr,Mg single crystals IF: 2,427
  Autorzy:
  V. Vasyltsiv, A. Luchechko, Ya. Zhydachevskyy, L. Kostyk, R. Lys, D. Slobodzyan, R. Jakieła, B. Pavlyk, A. Suchocki
  Czasopismo:
  J. Vac. Sci. Technol. A (rok: 2021, tom: 39, strony: 33201), Wydawca: AVS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1116/6.0000859 - link do publikacji
 12. Al2O3 co-doped with Cr3+ and Mn4+, a dual-emitter probe for multimodal non-contact luminescence thermometry IF: 4,052
  Autorzy:
  V.B. Mykhaylyk, H. Kraus, L.-I. Bulyk, I. Lutsyuk, V. Hreb, L. Vasylechko, Y. Zhydachevskyy, A. Wagner, A. Suchocki
  Czasopismo:
  Dalton Trans. (rok: 2021, tom: 50, strony: 14820-14831), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1DT02836G - link do publikacji