Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksy ekscytonowe w dwuwymiarowych strukturach van der Waalsa

2018/31/B/ST3/02111

Słowa kluczowe:

ekscytony materiały warstwowe chalkogenki metali

Deskryptory:

 • ST3_5: Własności elektronowe materiałów i transportu
 • ST3_7: Półprzewodniki
 • ST3_12: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Maciej Molas 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 1 483 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-06-21

Zakończenie projektu: 2023-06-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 1. Exposing the trion's fine structure by controlling the carrier concentration in hBN-encapsulated MoS2 IF: 7,79
  Autorzy:
  M. Grzeszczyk, K. Olkowska-Pucko, K. Nogajewski, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Kossacki, A. Babiński, M. R. Molas
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2021, tom: 13, strony: 18726), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1NR03855A - link do publikacji
 2. Measurement of the spin-forbidden dark excitons in MoS2 and MoSe2 monolayers IF: 12,121
  Autorzy:
  C. Robert, B. Han, P. Kapuscinski, A. Delhomme, C. Faugeras, T. Amand, M. R. Molas, M. Bartos, K. Watanabe, T. Taniguchi, B. Urbaszek, M. Potemski, X. Marie
  Czasopismo:
  Nature Communications (rok: 2020, tom: 11, strony: 4036), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41467-020-17608-4 - link do publikacji
 3. Photoluminescence as a probe of phosphorene properties IF: 11,106
  Autorzy:
  M. R. Molas, Ł. Macewicz, A. Wieloszyńska, P. Jakóbczyk, A. Wysmołek, R. Bogdanowicz, J. B. Jasinski
  Czasopismo:
  npj 2D Materials and Applications (rok: 2021, tom: 5, strony: 83), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41699-021-00263-8 - link do publikacji
 4. Temperature dependence of photoluminescence lifetime of atomically-thin WSe2 layer IF: 3,551
  Autorzy:
  A. Łopion, M. Goryca, T. Smoleński, K. Oreszczuk, K Nogajewski, M. R. Molas, M. Potemski, P. Kossacki
  Czasopismo:
  Nanotechnology (rok: 2020, tom: 31, strony: 135002), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1361-6528/ab60ca - link do publikacji
 5. The optical response of artificially twisted MoS2 bilayers IF: 4,38
  Autorzy:
  M. Grzeszczyk, J. Szpakowski, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, M. Bhatnagar, T. Taniguchi, K. Watanabe, P. Kossacki, M. Potemski, A. Babiński, M. R. Molas
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2021, tom: 11, strony: 17037), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-021-95700-5 - link do publikacji
 6. Valley polarization of singlet and triplet trions in a WS2 monolayer in magnetic fields IF: 3,43
  Autorzy:
  P. Kapuściński, D. Vaclavkova, M. Grzeszczyk, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, K. Watanabe, T.Taniguchi, C. Faugeras, A. Babiński, M. Potemski, M. R. Molas
  Czasopismo:
  Physical Chemistry Chemical Physics (rok: 2020, tom: 22, strony: 19155), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0cp02737e - link do publikacji
 7. Energy Spectrum of Two-Dimensional Excitons in a Nonuniform Dielectric Medium IF: 8,385
  Autorzy:
  M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, Ł. Bala, A. Babiński, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, M. Potemski
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2019, tom: 123, strony: 136801), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.123.136801 - link do publikacji
 8. Exciton-polaritons in multilayer WSe2 in a planar microcavity IF: 7,14
  Autorzy:
  M. Król, K. Rechcińska, K. Nogajewski, M. Grzeszczyk, K. Łempicka, R. Mirek, S. Piotrowska, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. R. Molas, M. Potemski, J. Szczytko, B. Piętka
  Czasopismo:
  2D Materials (rok: 2020, tom: 7, strony: 15006), Wydawca: IOP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/2053-1583/ab4b14 - link do publikacji
 9. Excitonic Complexes in n‑Doped WS2 Monolayer IF: 11,189
  Autorzy:
  M. Zinkiewicz, T. Woźniak, T. Kazimierczuk, P. Kapuscinski, K. Oreszczuk, M. Grzeszczyk, M. Bartoš, K. Nogajewski, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, P. Kossacki, M. Potemski, A. Babiński, M. R. Molas
  Czasopismo:
  Nano Letters (rok: 2021, tom: 21, strony: 2519), Wydawca: American Chemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/acs.nanolett.0c05021 - link do publikacji
 10. Neutral and charged dark excitons in monolayer WS2 IF: 6,895
  Autorzy:
  M. Zinkiewicz, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, P. Kapuściński, K. Oreszczuk, M. Grzeszczyk, M. Bartos, K. Nogajewski, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, P. Kossacki, M. Potemski, A. Babiński, M. R. Molas
  Czasopismo:
  Nanoscale (rok: 2020, tom: 12, strony: 18153), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/d0nr04243a - link do publikacji
 11. Anisotropic Optical and Vibrational Properties of GeS IF: 5,076
  Autorzy:
  N. Zawadzka, Ł. Kipczak, T. Woźniak, K. Olkowska-Pucko, M. Grzeszczyk, A. Babiński, M. R. Molas
  Czasopismo:
  Nanomaterials (rok: 2021, tom: 11, strony: 3109), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/nano11113109 - link do publikacji
 12. Extended anisotropic phonon dispersion and optical properties of two-dimensional ternary SnSSe IF: 6,569
  Autorzy:
  M. Usman, Z. Muhammad, G. Dastgeer, N. Zawadzka, Y. Niu, M. Imran, M. R. Molas, H. Rui
  Czasopismo:
  Inorganic Chemistry Frontiers (rok: 2022, tom: 9, strony: 294), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/D1QI01141C - link do publikacji
 13. Probing and Manipulating Valley Coherence of Dark Excitons in Monolayer WSe2 IF: 8,385
  Autorzy:
  M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, K. Nogajewski, M. Bartos, P. Kapuściński, K. Oreszczuk, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, P. Kossacki, D. M. Basko, M. Potemski
  Czasopismo:
  Physical Review Letters (rok: 2019, tom: 123, strony: 96803), Wydawca: American Physical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1103/PhysRevLett.123.096803 - link do publikacji
 14. The effect of metallic substrates on the optical properties of monolayer MoSe2 IF: 3,998
  Autorzy:
  M. Grzeszczyk , M. R. Molas, K. Nogajewski, M. Bartoš, A. Bogucki, C. Faugeras, P. Kossacki, A. Babiński, M. Potemski
  Czasopismo:
  Scientific Reports (rok: 2020, tom: 10, strony: 4981), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41598-020-61673-0 - link do publikacji
 15. The optical signature of few-layer ReSe2 IF: 2,286
  Autorzy:
  Ł. Kipczak, M. Grzeszczyk, K. Olkowska-Pucko, A. Babiński, M. R. Molas
  Czasopismo:
  Journal of Applied Physics (rok: 2020, tom: 128, strony: 44302), Wydawca: AIP Publishing
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1063/5.0015289 - link do publikacji