Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksowa ocena potencjału biomedycznego nowatorskich makroporowatych kriożelowych biomateriałów wytworzonych z zastosowaniem techniki suszenia sublimacyjnego w połączeniu ze środkiem pianotwórczym

2018/31/B/ST8/00945

Słowa kluczowe:

biomateriały inżynieria tkankowa medycyna regeneracyjna hodowle komórek in vitro komórki macierzyste nanocząstki modyfikacja powierzchni plazmą

Deskryptory:

  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • NZ1_8: Inżynieria tkankowa
  • ST5_6: Materiały porowate

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 16 - ogłoszony 2018-09-14

Przyznana kwota: 1 347 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-07-22

Zakończenie projektu: 2022-11-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.