Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

SOLID Li-ION. Nowe lekkie przewodniki jonowe litu do zastosowania jako stały elektrolit w ogniwie litowo-jonowym.

2018/30/E/ST5/00854

Słowa kluczowe:

baterie litowo-jonowe stały elektrolit przewodnictwo jonów litu amidoborany borowodorki

Deskryptory:

  • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST4_9: Elektrochemia, elektrodializa, chemia w mikrostrumieniach

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karol Fijałkowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA BIS 8 - ogłoszony 2018-06-15

Przyznana kwota: 2 798 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-09-02

Zakończenie projektu: 2024-09-01

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.