Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kombinacyjna konwersja energii fotonów w nanocząstkach domieszkowanych jonami lantanowców dla zastosowań w biologii i medycynie

2018/30/Q/ST5/00634

Słowa kluczowe:

Jony lantanowców nanocząstki typu rdzeń-powłoka obrazowanie biologiczne w podczerwieni up-konwersja promieniowanie ultrafioletowe

Deskryptory:

  • ST4_2: Nanochemia
  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST5_12: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Dominika Wawrzyńczyk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SHENG 1 - ogłoszony 2018-06-15

Przyznana kwota: 1 349 100 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-09-30

Zakończenie projektu: 2022-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.