Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza składu frakcyjnego i właściwości sorpcyjnych substancji humusowych w stosunku do różnych grup zanieczyszczeń organicznych

2018/29/N/ST10/01320

Słowa kluczowe:

glebowa materia organiczna pestycydy WWA sorpcja

Deskryptory:

 • ST10_4: Geochemia
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Aleksandra Ukalska-Jaruga 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 209 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-24

Zakończenie projektu: 2023-01-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 1. Characterization of soil organic matter individual fractions (fulvic acids, humic acids, and humins) by spectroscopic and electrochemical techniques in agricultural soils IF: 3,417
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Bejger R., Debaene G., Smreczak B.
  Czasopismo:
  Agronomy (rok: 2021, tom: 11, strony: 44943), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/agronomy11061067 - link do publikacji
 2. The impact of organic matter on polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) availability and persistence in soils IF: 3,267
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B.
  Czasopismo:
  MOLECULES (rok: 2020, tom: 25, strony: 44941), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25112470 - link do publikacji
 3. Dissipation and sorption processes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) to organic matter in soils amended by exogenous rich-carbon material IF: 2,669
  Autorzy:
  Aleksandra Ukalska-Jaruga, Guillaume Debaene, Bożena Smreczak
  Czasopismo:
  Journal of Soils and Sediments (rok: 2019, tom: 20, strony: 836-849), Wydawca: Springer Link
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s11368-019-02455-8 - link do publikacji
 4. Assessment of pesticide residue content in Polish agricultural soils IF: 3,267
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Siebielec G.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 44943), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25030587 - link do publikacji
 5. Residues of persistent organic pollutants (POPs) in agricultural soils adjacent to historical sources of their storage and distribution—the case study of Azerbaijan IF: 3,267
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Lewińska K., Mammadov E., Karczewska A., Smreczak B., Medyńska-Juraszek A.
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2020, tom: 25, strony: 44941), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules25081815 - link do publikacji
 1. Assesment of potential sorption properties of humic substances
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Bejger R., Debaene G., Smreczak B.
  Konferencja:
  13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate (rok: 2021, ), Wydawca: EGU
  Data:
  konferencja 44515
  Status:
  Opublikowana
 2. Pestycydy w rolnictwie – czy zanieczyszczają środowisko glebowe?
  Autorzy:
  Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak
  Konferencja:
  Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa Mater Naturae, 14 grudzień 2019, Lublin, Polska (rok: 2019, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 43813
  Status:
  Opublikowana
 3. Własności elektrodynamiczne kwasów fulwowch i huminowych
  Autorzy:
  Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak
  Konferencja:
  Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku, 3-4 marca 2019, Toruń, Polska (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Mikołaj Kopernika w Toruniu
  Data:
  konferencja 2019-03-3-4
  Status:
  Opublikowana
 4. Stopień i indeks humifikacji materii organicznej jako wskaźniki oceny usług ekosystemowych gleb użytkowanych rolniczo
  Autorzy:
  Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak, Urszula Pasternak
  Konferencja:
  Krajowa Platforma Glebowa "Usługi ekosystemowe gleb", 26 czerwca 2019, Warszawa, Polska (rok: 2019, ), Wydawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
  Data:
  konferencja 43642
  Status:
  Opublikowana
 5. Relationships between aging of PAHs and soil organic matter
  Autorzy:
  Aleksandra Ukalska-Jaruga, Bożena Smreczak, Urszula Pasternak
  Konferencja:
  Natural organic matter (NOM) geochemical flows and properties: from theory to practice, 5-8 czerwca 2019, Ryga, Łotwa. (rok: 2019, ), Wydawca: University of Latvia
  Data:
  konferencja 2019-06-5-8
  Status:
  Opublikowana
 6. Structural characterization of soil organic matter individual fractions (fulvic acids, humic acids and humins) in relation to potential sorption of organic contaminants
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Bejger R., Debaene G., Smreczak B.
  Konferencja:
  European Geosience Union General Assembly 2021 (rok: 2021, ), Wydawca: EGU
  Data:
  konferencja 30-04-2021
  Status:
  Opublikowana
 7. Ocena właściwości sorpcyjnych labilnych frakcji materii organicznej w glebach.
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Pasternak U.,
  Konferencja:
  II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa "Mater naturae" – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych (rok: 2020, ), Wydawca: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Data:
  konferencja 44176
  Status:
  Opublikowana
 8. UV-VIS-NIR analyzes in molecular studies of organic matter
  Autorzy:
  Aleksandra Ukalska-Jaruga, Guillaume Debaene, Urszula Pasternak, Bożena Smreczak
  Konferencja:
  30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Soil Source of Life 1-5 września 2019, Lublin, Polska (rok: 2019, ), Wydawca: Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
  Data:
  konferencja 2019-09-1-5
  Status:
  Opublikowana
 9. Wpływ dodatku biokarbonizatu na parametry jakościowe glebowej materii organicznej
  Autorzy:
  Ukalska-Jaruga A., Smreczak B., Pasternak U., Strzelecka J.
  Konferencja:
  Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb (rok: 2021, ), Wydawca: IUNG-PIB
  Data:
  konferencja 44463
  Status:
  Opublikowana