Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania nad mobilnością wybranych pierwiastków krytycznych (TCE - Technology Critical Elements) i ich form specjacyjnych w glebach na terenach związanych ze składowaniem i przetwarzaniem elektroodpadów.

2018/29/B/ST10/01522

Słowa kluczowe:

mobilność pierwistki krytyczne (TCE) pierwiastki potencjalnie toksyczne (PTE) tal german tellur zamieczyszczenie gleby elektroodpady (ZSEE) HPLC-ICP-MS chemometria specjacja magnetometria glebowa

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST10_14: Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Magdalena Jabłońska-Czapla 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 15 - ogłoszony 2018-03-15

Przyznana kwota: 714 810 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-01-21

Zakończenie projektu: 2022-07-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Speciation and Fractionation of Less-Studied Technology-Critical Elements (Nb, Ta, Ga, In, Ge, Tl, Te): A Review
  Autorzy:
  Magdalena Jabłońska-Czapla, Katarzyna Grygoyć
  Status:
  Złożone
 1. Analysis of the content of germanium, tellurium and thallium in the grounded waste of electronic equipment.
  Autorzy:
  Fornalczyk A., Willner J., Jablonska-Czapla M., Grygoyc K., Rachwal M.
  Konferencja:
  16th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: CEST2019
  Data:
  konferencja 4-7 wrzesien
  Status:
  Opublikowane
 2. Technology Critical Elements in industrial wastes as the source of soil contamination.
  Autorzy:
  Rachwał M., Jabłońska-Czapla M., Grygoyć K., Fornalczyk A., Willner J.
  Konferencja:
  16th International Conference on Environmental Science and Technology (rok: 2019, ), Wydawca: CEST2019
  Data:
  konferencja 4-7 wrzesień
  Status:
  Opublikowane
 1. Występowanie Germanu w środowisku naturalnym.
  Autorzy:
  Grygoyć Katarzyna, Jabłońska-Czapla Magdalena
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce ISBN ISBN (wydanie drukowane 978-83-66743-00-7); (wydanie online 978-83-66743-01-4) (rok: 2020, tom: Cz II, strony: 39-43), Wydawca: Młodzi Naukowcy www.mlodzinaukowcy.com wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com
  Status:
  Opublikowane
 2. Tellur jako pierwiastek krytyczny należący do LSTCE (less-studied technology-critical elements).
  Autorzy:
  Grygoyć Katarzyna, Jabłońska-Czapla Magdalena
  Książka:
  Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce ISBN ISBN (wydanie drukowane 978-83-66743-00-7); (wydanie online 978-83-66743-01-4) (rok: 2020, tom: Cz II, strony: 44-48), Wydawca: Młodzi Naukowcy www.mlodzinaukowcy.com wydawnictwo@mlodzinaukowcy.com
  Status:
  Opublikowane